Change text size:  Increase font size  Reduce font size  |  Print page:  Print this page
  |  Contact us   
 
languages
Macedonian
Macedonian
Повеќе информации на македонски јазик
Други теми на македонски јазик
Сродни информации
Дома – македонски јазик
Вратете се на почеток од страната

Информации на македонски јазик - Macedonian 

 

Одделот Fair Trading е одговорен да ги штити правата на потрошувачите.

Им нудиме бесплатна помош и информации на потрошувачите и трговците за праведна и етичка деловна работа во New South Wales.

Подолу се наведени повеќе документи со информации кои се преведени на вашиот јазик.

За да можете да имате пристап до информациите, притиснете на темата од која сакате да преземете информации.

 

 Имот и закуп

Property and tenancy

Renting a home

Вратете се на почеток од страната

NSW Fair Trading

NSW Fair Trading

Help

Вратете се на почеток од страната

Пазарење

Shopping

Your shopping rights

 

За помош со јазикот, телефонирајте на  13 14 50 и побарајте преведувач на вашиот јазик.

 

Преземете бесплатен примерок на  Adobe Acrobat Reader за да можете да имате пристап до нашите документи со информации во PDF формат

Вратете се на почеток од страната